Antarktika’dan Getirilen İki Bitkinin DNA’sı İnceleniyor

No Comments

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Pratik ve Araştırma Merkezi koordinesinde geçtiğimiz sene gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinde bulunan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tarım ve Teknoloji Bilimleri Fakültesi’den Profesör Tabip Sedat Serçe, Antarktika’da yetişebilen 2 bitki cinsini, hem bitki hem de tohum olarak örneklendirdiklerini söz etti.

Antarktik saç çimi” ve “Antarktik inci çayı” bitkilerinin çok geniş popülasyonlarını incelediklerini lisana getiren Serçe, fakültede himaye altına aldıkları bitki tiplerini makul koşullarda yetiştirdiklerini söz ederek bu cinsler üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 

Antarktika koşulları

Antarktika’nın bitkilerin yetişmesi için iyi koşullara sahip olmadığını lakin laf konusu bu iki çeşidin bu nahiyede yetişebildiğini söyleyen Prof. Serçe, biz hangi özellikleri sayesinde orada yetişebildiklerini araştırıyoruz dedi. Serçe, bunların dışında iki çalışma içerisinde daha olduklarını bunlardan bir adedinin DNA ekstraksiyonu, ikincisinin ise genom büyüklükleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sedat Serçe, genom büyüklüğü araştırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu genom büyüklükleri arasındaki farklılıklara bakıyoruz. Bitkinin içerdiği DNA'nın tamamına genom diyoruz. Bu DNA ölçüsü, bir akış sitometrisi sayesinde her hücrenin içinde barındırdığı DNA ölçüsü belirlenebiliyor. Daha sonra bunun çeşitliliğini araştırma talihimiz oluyor. Hem popülasyonları hem cinsleri, DNA büyüklükleri yardımıyla karşılaştırma imkanı buluyoruz. Böylelikle ne kadar birbirinden farklı olduklarını araştırma imkanımız oluyor.”

Birinci olarak bitkilerin bu özelliklerini kullanarak kıymetlendirme yaptıklarını tabir eden Serçe, bundan sonraki aşamanın ise bu bitki çeşitlerini, Türkiye’deki yakın akrabalarıyla karşılaştırarak genom büyüklüklerini araştırmak olduğunu lisana getirdi.

Araştırmacı; bu bitkilerin hangi ortamlarda büyüdükleri, ne çeşit proteinler içerdikleri, soğuğa neden dayanıklı oldukları üzere hususlar üzerinde farklı araştırmalar yapıldığını söz ederek kendilerinin de bu bitkilerin en tutarlı büyüme koşullarını araştırdıklarını tabir etti. 

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts