Bilim Kişileri, 10 Yeni Kuş Tipi Keşfetti

No Comments

Kuşların ekosistem için taşıdığı kıymet ve gözlemlemesi epey kolay canlılar olmaları sebebiyle bilim kişileri, yüzyıllar boyunca kuş cinslerinin izini sürüp kayıt altına almayı başardılar. Her yıl ortalama 5 yahut 6 yeni kuş çeşidi keşfedilmekte lakin bu sayının böcekler ve balıklarla kıyaslandığında epeyce düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bilim kişilerinin altı haftalık vade içerisinde üç farklı Endonezya adasında 10 yeni kuş çeşidi keşfetmelerinin epeyce etkileyici bir gelişme olduğu söylenebilir. Bu, yaklaşık 100 yıllık bir mühlet boyunca kuşlar hakkında yapılan en büyük keşif olarak kaydedildi.

Singapur ve Endonezya’daki üniversitelerde vazife yapan araştırmacılar, yeni kuş tipleri keşfetmek üzere Sulawesi’nin kuzeydoğu sahillerinden Togian, Peleng ve Taliabu adalarına yola koyuldular. Araştırmacılar, 5 farklı ötücü kuş çeşidinin seslerini ve manzaralarını kayıt altına almayı başardılar.

Yapılan bu yeni keşif, canlılar için hâlâ bir umut ışığı olduğu manasına gelebilir: 

Keşfedilen bu ötücü kuşların ilmî isimleri rhipidura, locustella, myzomela ve ikisi de phylloscopus olarak belirlendi. Buna ek olarak keşfedilen 5 ötücü kuş çeşidinin dışında beş farklı kuşun alt cinsleri de kayıt altına alındı. Araştırmacılar, coğrafyası epey küçük bir meydanla hudutlu olan bir nahiyede bu kadar farklı kuş tipi keşfedilmesinin hayli seçkin rastlanan bir vukuat olduğunu belirtiyorlar.

Bilim kişileri, adalarda yaşayan canlıların evrimsel sürecinin daha süratli geliştiğine ve adaların daha çokça canlı çeşitliliğine hane sahipliği yapabileceğini öne sürüyorlar. Bu nedenle araştırmacıların gerçekleştirdiği bu keşiflerin, ortamın ekosistemini manaya sürecinde epeyce büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz. 2011 yılında yayınlanan ve hayli ses getiren bir araştırma, yerküredeki canlı cinslerinin %86’lık kısmının hâlâ keşfedilmediğini ortaya çıkardı. Tıpkı adalarda keşfedilen yeni kuş tiplerinde olduğu üzere araştırmacılar, keşif yapma çalışmalarını daha farklı yerlerde sürdürdükleri takdirde bu nispetin düşürülebileceği iddia ediliyor.

İçinde bulunduğumuz kitlesel yok oluş periyodu, en çok da kuşları etkiliyor üzere görünüyor. Bu nedenle araştırmacıların gerçekleştirdiği bu denli büyük keşifler de nispeten ziyade kıymet arz ediyor. Yerkürenin bilinmeyen zaviyelerinde yok olup giden canlıların yanı sıra Avustralya’da da gözlerimizin önünde binlerce keşfedilmemiş canlının yok oluşuna tanık olduk. Bilim kişileri, bu canlıların tamamı yeryüzünden silinip gitmeden evvel yeni cinsler keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts