Cep telefonu taksit sayısı düştü! İşte fiyat haddi

No Comments

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK tarafından geçen haftanın başında yayınlanan yeni yönetmelik taslağı, cep telefonu taksit sayısı sınırlaması konusunda detayları ortaya çıkarmıştı. Bu düzenleme resmen onaylandı.

Böylelikle taslak olmaktan çıkan yeni yönetmelik kapsamında, cep telefonu taksit sayısı 3 ay ile sınırlandı. Yani, bundan sonraki süreçte 3500 TL’den daha pahalı olan bir akıllı telefon satın almak isteyenler bunu üç taksitte ödemek zorunda.

Bu düzenlemenin bankalar tarafından verilen krediler ve GSM operatörleri için de muteber olduğunu hatırlatmak isteriz. Yani, yasal olarak 3500 TL’yi aşan rastgele bir telefonu 3 aydan daha çokça taksit ile satın almanıza müsaade verilmiyor.

3500 TL’nin altındaki telefonlarda ise kredi taksit sayısını 12’ye kadar çıkarılabiliyor.

İşte Resmi Gazete’de yayınlanan cep telefonu taksit sayısı kararı;

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Uygar Kanununun 684 üncü unsurunda düzenlenen bütünleyici modülü niteliğini haiz olacak halde mal yahut hizmet alımı hedefiyle tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, öteki gayrimenkul alımı emelli krediler, eğitim ve tahsil fiyatının finansmanı emeliyle kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı emeliyle direkt ilgili kurum yahut kuruluşun hesabına ödeme yapılmak kuralıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin tekrar finansmanı maksadıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, sonuncu fatura pahası yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı hedefiyle kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, kesin fatura pahası yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı gayesiyle kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı gayesiyle kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı hedefiyle kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı gayesiyle kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı gayesiyle kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yine yapılandırılmasında tıpkı vadeler uygulanır.”

“(6) Heyet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu hususta konum alan sınırlamaları değiştirmeye yahut bu bahiste ek sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts