Cep telefonunda taksit sayısı yine indirildi

No Comments

Cari açığı dengelemek ve ekonomiyi denetim altında tutmak için yapılan düzenlemelerden biri daha yanlışa geçirildi. son aylarda daima değişen bir pratik ile cep telefonlarındaki taksit sayısı düzenleniyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı yeni düzenleme ile cep telefonlarındaki taksit sayısını değiştirdi.

Cep telefonunda taksit sayısı tekrar indirildi

Kısa vade evvel haberini yaptığımız taslak halindeki karar Resmi Gazete’de yayanlında. Yapılan yeni düzenlemeye nazaran cep 3.500 TL ve üstünde fiyatlı cep telefonlarında taksit sayısı 3 ayı geçemeyecek. Daha evvel bu hudut 6 ay olarak uygulanıyordu. Yapılan düzenleme ile 3.500 TL ve altı telefonlarda ise 12 ay taksitle alınabilecek.

BDDK’nın hususla ilgili düzenlemesinde şu tabirler yan alıyor:

“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Uygar Kanununun 684 üncü unsurunda düzenlenen bütünleyici kesimi niteliğini haiz olacak halde mal yahut hizmet alımı emeliyle tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, vesair gayrimenkul alımı gayeli krediler, eğitim ve tahsil fiyatının finansmanı hedefiyle kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı maksadıyla direkt ilgili kurum yahut kuruluşun hesabına ödeme yapılmak kaidesiyle kullandırılan krediler ile bu kredilerin tekrar finansmanı gayesiyle kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, kesin fatura pahası yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı gayesiyle kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, son fatura bedeli yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı gayesiyle kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı hedefiyle kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı maksadıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı maksadıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı emeliyle kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin tekrar yapılandırılmasında birebir vadeler uygulanır.”

“(6) Konsey, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu unsurda bölge alan sınırlamaları değiştirmeye yahut bu mevzuda ek sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts