Çevik Manifesto

Yazılım geliştirme projeleri iyi bir proje yönetimi ister. 
Proje yönetiminde kurumsal disiplin yoksa, 
sorunlar projeyi sonlandırmanızı engeller. 
Biz sorunlarla mücadelede
“Çevik Manifesto’yu” benimsiyoruz,
benimsediğimiz tarifiyle size tanıtmak isteriz. 

Sağdaki konularda değerli olmakla beraber,

Bireyler ve aralarındaki etkileşimin,
Çalışan yazılımın,
Müşteri ile işbirliğinin,
Değişikliklere uyum sağlayabilmenin,

Soldaki konulara daha fazla değer veriyoruz.

kullanılan araç ve süreçlerden;
detaylı dokümantasyondan;
sözleşmedeki kesin kurallardan;
mevcut planı takip etmekten;
 

Çevik Proje Yönetiminin 7 günahı

Kısa özeti ile yedi günah şu şekilde açıklanıyor:

1. Pis boğazlık  /Aç gözlülük (Gluttony) : Projenin tüm boyutlarını (kapsam, zaman, kaynaklar ve kalite) sabitlemek

2. İhtiras / Tutku / Şehvet Düşkünlüğü (Lust): Özellikler için yoğun ve kontrolsüz tutku

3. Tembellik (Sloth): Her zaman yüksek kalitede iş çıkaramama

4. Şeffaf Olmama / Bulanıklık (Opaqueness): Projenin ilerlemesini, kalitesini veya diğer özelliklerinin belirsiz olması

5. Gurur/ Kibir (Pride): Ürünü geliştirmek için herşeyi bildiğine inanmak

6. İsraf (Wastefulness): Kritik kaynakların yanlış kullanımı

7. Miyopluk / Uzağı görememezlik (Myopia): Kendi işinizden ötesini görememe

Çevik Yazılımın Prensipleri:

1-     İlk öncelik, sürekli, kaliteli yazılım teslimatıyla müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

2-     Proje ne kadar ilerlemiş olursa olsun değişiklikler kabul edilir. Çevik yazılım süreçleri değişiklikleri müşteri avantajına dönüştürürler.

3-     Mümkün olduğunca kısa zaman aralıklarıyla (2-6 hafta arası) çalışan, kaliteli yazılım teslimatı yapılır.

4-     Analistler, uzmanlar, yazılımcılar, testçiler vs. tüm ekip elemanları bire bir iletişim halinde, birlikte çalışırlar.

5-      İyi projeler motivasyonu yüksek bireyler etrafında kurulur. Ekip elemanlarına gerekli destek verilmeli, ihtiyaçları karşılanarak proje ile ilgili ekiplere tam güvenilmelidir.

6-     Ekip içerisinde kaliteli bilgi akışı için yüz yüze iletişim önemlidir.

7-     Çalışan yazılım, projenin ilk gelişim ölçütüdür.

8-     Çevik süreçler mümkün olduğunca sabit hızlı, sürdürülebilir geliştirmeye önem verir.

9-     Güçlü teknik alt yapı ve tasarım çevikliği arttırır.

10-   Basitlik önemlidir.

11-   En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini organize edebilen ekipler tarafından yaratılır.

12-    Düzenli aralıklarla ekipler kendi yöntemlerini gözden geçirerek verimliliği arttırmak için gerekli iyileştirmeleri yaparlar.