BETA

ASANSÖR BAKIM ARIZA REVİZYON TAKİBİ

Kullanılan standart fonksiyonlar

. Müşteri ilişkileri yönetimi,

. Satışlar yönetimi(toptan, perakende, hizmetler),

. Alışlar yönetimi, Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi,

. Stok yönetimi, Stok maliyetlerini hesaplama,

. Parasal işlemlerin yönetimi, Vergilerin hesaplanması, (KDV, Muhtasar, Geçici Stopaj vb.),

. Masraf planlanması ve kaydedilmesi,

. Personel kayıtları ve ödemeleri,

. Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri,

. Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları,

. Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar, kar / zarar, maliyet,yönetici bilançosu gibi),

. İlave servis olanakları.


Programın genel fonksiyon detayları

Bakım sözleşmesi yapılan asansörlerin yıllık anlaşmasına göre fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili cari hesaba kaydı oluşturuldu.

Bakım takip

Sözleşmede belirlenen zaman aralıklarına göre bakımın zamanında yapılıp yapılmadığı test etmek için asansör tablosunda renklendirme yapılarak takibi sağlandı.

Personel ve stok takip

Arıza tespiti yapılan ve arızası giderilen asansörler de kullanılan malzeme ve işçilik giderlerin ilgili cari hesaplara aktarılmasıyla personel ve stok takibi yapılmış oldu.

Revizyon işlemlerinin takibi sağlanmak için geliştirilen revizyon tipi, (revizyon reçetesine göre) revizyon işlemi ve kullanılacak malzemelerin belirlenmesi sağlandı.

Entegrasyon

MİKRO’ yazılım V.14 ticari pakette  oluşturlan stok ve carilerin EMS-ERP kartlarına aktarımı, EMS-ERP ile takip edilen arıza ve bakımı evraklarının MİKRO’ ya sipariş olarak aktarımı sağlandı.

İlgili evrakların yazdırılması

Asansör bakım tablosuna eklenen yazdırma butonuyla günlük servis planlaması, Asansör revizyona eklenen yazdırma butonunda ise kullanılan malzemelerin isimleri ve fiyatları, müşteri bilgileri ve sorumlu personelin bilgileri takip edilmiş oldu.


Geliştirilen fonksiyonlar

Sektörel Çözümler

Sektöre göre özel geliştirilen bakım sözleşmesi, asansör bakım, asansör arıza ve asansör revizyon tablo alanları sayesinde şirketin stok durumu, cari bilgileri, sözleşmeleri, asansör arıza ve bakımları sistemli bir şekilde çalışması sağlanmış oldu.

MİKRO Ticari Paket Entegrasyonu

Stok ve Cari hesapları MİKRO Ticari paket muhasebe programıyla takip eden firmanın EMS-ERP programıyla da takip etmiş olduğu asansör arıza ve bakım olaylarını, stokları güncelle, carileri güncelle fonksiyonları yardımıyla birbirleriyle entegreli olarak çalışması sağlandı.

Zaman Planlanması

Bakım sözleşmesi yapılan herhangi bir asansörün hangi zaman aralıklarıyla takip edileceği, arıza durumlarında parça değişimi yapıldıysa o parçanın garanti ve sözleşme süresince hangi zaman aralıklarında takip edileceği sistem tarafından ay, gün ve saat dilimlerine otomatik olarak belirlenmesi sağlandı.

Personel Performans Ölçümü

Personellerin performanslarını ölçmek ve takip etmek için personellerin gerçekleştirmiş olduğu bakım ve arızaları tarih, servis ve bölgeye göre takip edilmesi sağlandı.

What clients say

See all testimonials