TİRYAKİ

Talaşlı İmalat Üretim Planlama

Kullanılan standart fonksiyonlar

. Müşteri ilişkileri yönetimi,

. Satışlar yönetimi(toptan, perakende, hizmetler),

. Alışlar yönetimi, Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi,

. Stok yönetimi, Stok maliyetlerini hesaplama,

. Parasal işlemlerin yönetimi, Vergilerin hesaplanması, (KDV, Muhtasar, Geçici Stopaj vb.),

. Masraf planlanması ve kaydedilmesi,

. Personel kayıtları ve ödemeleri,

. Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri,

. Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları,

. Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar, kar / zarar, maliyet,yönetici bilançosu gibi),

. İlave servis olanakları.

 

Programın genel fonksiyon detayları

Verimlilik

Program “Talaşlı İmalat Üretimi Planlamada” firmaya özel üretim reçetesi hazırlanması, günlük işplanının yapılması, malzeme ihtiyaç listesinin belirlenmesi ve planlanan,gerçekleşen üretimin karşılaştırılarak verimliliğin ölçülmesi esasına göre çalışır.

Üretim planlama

Satış siparişleriyle entegre çalışarak üretim planlama gerçekleştirilir.

Üretim ve takibi yönetilmesi

Verilen siparişe özel üretimde planlanana en yakın tarihli üretim  hedeflenir ayrıca ihtiyaca göre stoğa üretimin takibi ve yönetilmesi sağlanır.

Hesaplama

Üretim planlama firmaya özel maliyetlendirme ve tekliflendirme modülü ile karlılığın korunması esasıyla özgül ağırlık cetvelinden hesaplamalara göre çalışır.

Değerlenedirme

Malzeme ihtiyaç listesi temininde tedarikçi değerlendirme yapılabilir.

Üretim raporlama

Planlanan gerçekleşen üretim raporları ile hazırlanan raporlar ürünlerin ne oranda verimli üretildiği raporu alınabilir.

 

Geliştirilen fonksiyonlar

Sektöre özel Üretim Reçete Fişleri

Sektöre özel üretim reçete fişleri programda üretimi ve malzeme bakiyelerini takip etmek için özel reçete fiş yapısı geliştirildi ürünlerin stoğa alınması içinn özel talep fişleri, evraklar geliştirildi. Stok kartları ürün karakteristikleri, marka ve gruplara göre oluşturuldu. Böylece sisteme girilen ürün reçetelerinde ağırlığı hesaplanan ürünler madenin tipi şekli ve çapına göre ne uzunlukta üretileceği seçilip operasyonlardaki maliyetler tesbit edilip maliyet hesaplanır ne kadar sürede üretim yapılacağı belirlenir.

Günlük İş Planı Evrağı

Bu evrakla günlük iş planı yapılabilmesi için siparişlerle belirlenen ürünlerin reçeteleri çağrılıp, Parti Numarası, Sorumlu, Plananan Miktar, Gerçekleşen Miktar, CNC MAkina hattıı bilgileri girildi.

Malzeme ihtiyaç Listesi

Üretim İş Planı hazırlanırken anında reçetelerin içeriği olan malzeme, hammadde, mamül, yarı mamül ihtiyaç listesi oluşur ve ekranda görüntülenir.

Raporlama

Farklı adetlerde üretilen ürünler Gerçekleşen, Planlanan Miktar oranıyla detaylı raporlar alınarak üretim planlamadaki başarı, verimlilik tesbit edilebilir ayrıca malzeme ihtiyaç listesi anlık raporlanarak satın alma süreci yönetilmiş olur.

What clients say

See all testimonials