Hastane Yönetim Sistemi 1.4

Hastane Yönetim Bilgi ve Kontrol Sistemi büyük yatırımlar yapmadan hastanenin mevcut bilgisayar sistemi veya sistemleri kullanılarak, hastane birimleri için, aylık yönetim raporları üretmek için tasarlanmıştır.

 

Hastanedeki tüm birimlerin bağımsız birer işletme olarak kabul edip, bu birimlerin aylık finansal, kalite ve motivasyon performanslarının ayrı ayrı ölçülmesidir.

Entegrasyon
Kasa Hareketleri
Doktor Hakediş
Departman Masrafları
ETA Masraf Aylık Gelir/Gider
Entegrasyon
 

Genel fonksiyon detayları

Entegrasyon

ETA programından EMS:Hastane Konsolidasyon programına entegrasyon ile Personel, Masraf ve Cari Hesap kartları, muhasebe fişlerinden aylık Gelir/Giderler,
BİZMED programından aylık Gelir/Giderler ve Excelden aylık Bordro maaş bilgilerin aktarımı sağlandı.

Departman Bazında Kar/Zarar raporu için hastane masraf değerlendirme hesaplamaları ile maliyetlerin departman bazında dağıtımı yapıldı.

Kasa Hareketleri

Kasiyerlerin tahsilat ve ödeme işlemleri ve mesai sonunda para teslimleri için ekran ve Kasa Teslim Raporu ve Tüm kasaların hareketlerin analizi için Genel Kasa Raporu yapıldı.

Doktor Hakediş

Doktorun, ETA programından aylık olarak bordro bilgileri ve BİZMED programından Ciro, Hakediş tutarların alınarak Net Elden Ödenecek tutarın hesaplamaları sağlandı.

Doktor Maaş Ödemesi

Doktora ödenecek Hakediş tutarların aylık olarak seçimin yapılarak kalan tutarlar varsa takibinde yapılması sağlandı

Kullanılan Parametre Değerleri

Maliyetlerin departman bazında dağıtılması bilgisayar, klima gibi belirlenen parametrelerin değerlerinin tanımlanması

Departman Masrafları

İlgili masraf kaleminin departman bazında değerinin hesaplanarak maliyet tutarı belirlendi. Departman masrafların yeni aya toplu olarak kayıt oluşturma fonksiyonları ile kolaylıklar sağlandı

Geliştirlen fonksiyonlar

ETA Masraf Aylık Gelir/Gider

ETA Entegrasyon ile aylık olarak departman bazında masraf tutarlarınEMS:Hastane Konsolidasyon programına aktarılması sağlandı.

BİZMED Aylık Gelir/Gider

BİZMED Entegrasyon ile aylık olarak departman bazında gelir/gider tutarlarınEMS:Hastane Konsolidasyon programına aktarılması sağlandı.

 

90% Proje Bitirme

100% Hedef Maliyet

80% Hedef Süre

Memnuniyet mektubu

Bekleniyor