İnşaat Puantaj 3.6

Personel bilgi ve diğer puantaj işlemlerini kolayca takip edin.

 

Şantiyenin buluduğu ülkedeki personel çalışma menzuatına göre çalışma saatlerini hesaplar.
Normal mesai, fazla mesai, pazar mesai, yat pazarı, resmi tatil, raporlu, yıllık izin ve çalışmadı durumlarına göre takip yapılabilir.

Puantaj mesai girişleri evrağı.
Puantaj raporu
Departman bazlı personel maliyet raporu.
 

Genel fonksiyonlar

Şantiye bazlı takip

Gün içerisinde farklı şantiyelerde çalışan işçilerin takibi sağlamak için ve şantiye işçi giderlerini ayrı olarak izlemelerini kolaylaştırmak için departman bazlı şantiyeleri ayırarak bu işlemler çözümlenmiş oldu.

Günlük puantaj

Günlük puantajda takip edilen yemek ve kamp giderleri hesaplanarak ilgili cari hesaplara izlenmesi kolaylaştırıldı.

Mesai hesaplama

Personel puantajda takip edilen birbirinden farklı çalışma saatlerinin hesaplanarak, personel cari hesabına aktarıldı.

Bordro hesaplama ve takibi

Personel cari hesabında hesaplanan mesai saatleri, sgk ücretleri, primleri ve yıllık izin ücretleri eklenerek personellerin bordrolarının hesaplanması ve takip edilmesi sağlandı.


Geliştirilen fonksiyonlar

Personel Puantaj

Sektöre özel geliştirilen günlük puantaj evrak listesinde geliştirilen departman, görev, uyruk, statü, normal mesai, fazla mesai, yat pazarı, resmi tatil, raporlu, yıllık izni ve çalışmadı tabloları sayesinde personellerin detaylı maaş hesaplanması sağlandı. 
Günlük evrak litesine eklenen depatman ve görev alanlarıyla şantiye bazlı personel takibi, kamp ve yemek alanlarıyla yemek saatleri ve hangi kampta kaldığı tespit edilmiş oldu.

Raporlama

Günlük puantaj evrak listesinde geliştirilen fonksiyonları takibini ve personellerin çalışmalarını düzenli raporlanması sağlamak için personel raporu, personel puantaj raporu, bordro raporu, departman bazlı personel raporu, kamp raporu, yemek raporu geliştirildi.

 

100% Proje Bitirme

  85% Hedef Süre 

Müşteri memnuniyet mektubu.

Bekleniyor