Turizm Sejour Entegre 5.3

Operasyonlarınız da departman ve acenta bazlı karlılık takip edebilirsiniz.

 

Sejour üzerinden acentelerin girdiği konaklama, tur  ve transfer verileri, pozisyon koduna göre  alış evraklarında aynı kod girilerek raporlarda departman ve Acenta bazlı karlılık hesaplanır.

Sejour entegrasyon kontrol ekranları.
Satış faturası room, room type ve board bilgileri ile Sejour entegrasyonu.
Acenta ve Departman bazlı karlılık raporu.
 

Genel fonksiyonlar

Turizm otomasyon programı Sejour üzerinden acentelerin girdiği rezervasyon bilgileri konaklama, tur  ve transfer verileri, pozisyon koduna göre EMS-CRM e aktarılması ile  alış evraklarında aynı pozisyon kodu girilerek raporlarda operasyon ve Ajenta bazlı karlılık hesaplanacak düzeye getirilmiş olur.

Cari hesap

Muhasebeleştirme sonrasında ilgili Carilere Genel Muhasebe kaydı atıp  oluşan Muhasebe fiş numarası ve muhasebeleştiği bilgileri web servisle Sejour’a bildirip muhasebe koordinasyonu sağlandı.

İşlem verimliliği

Acentelerin rezervasyon kaydının alınmasıyla hizmet alımlarının entegre edilmesi sonuçu işlem verimliliği amaçlanmıştır.

Cari bilgilerinin takibi

Ticari paketle entegre çalışan EMS-ERP Turizm otomasyon uygulaması ile acente ve operatörlerin cari bilgilerinin takibi sağlandı.

Evrak takip sistemi

EMS-ERP Turizm otomasyon yazılımı kullanımı esnasında entegrasyon verileri denetlenmekte, alış faturalarında rakamların kontrolünü kolaylaştırmakta, muhasebe personeli operasyonları sorunsuz gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Raporlama

Gerçekleşenin dışında planlanan operasyon gelirlerinin ve giderlerinin Muhasebe tarafından gerçekleşmeden önce kontrol edilmesi ve ilgili ayların nakit akış takibi  için raporlanması sağlandı.

Geliştirilen fonksiyonlar

Sektöre Özel Sejour Entegrasyonu

Acentelerin Sejour programına girmiş olduğu konaklama, tur, transfer işlemleri web servis kanalıyla EMS CRM aktarıldı .
Alım ve satış faturalarına özel ilaveler yapıldı. Fatura evrağına voucher no, pozisyon no, hotel ve operatör alanları eklendi. Evrağın tablo listelerine Sejour’den gelen room, room type, broad, service type alanları eklendi.

Kayıt mekanizması

Alış ve satış evraklarının hizmet ve döviz bilgileriyle hotel, operatör ve acente cari hesaplarına kayıt atması sağlandı.

Raporlama

Alım ve satış evraklarına eklenen voucher no, pozisyon no, hotel ve operatör alanları sayesinde pozisyon kodu ve acente bazlı 600 ve 740 nolu kar zarar raporu alması sağlandı.

  97% Proje Bitirme

100% Hedef Maliyet

  50% Hedef Süre

Memnuniyet mektubu

Bekleniyor.