Asansör Servis 2.8

İnsan ve yük asansörü bakım, arıza ve revizyon takibinizi kolaylaştırır.

 

Asansör bakım sözleşmesiyle oluşan bakım, arıza ve revizyon evrakları sayesinde şirketin faturaya konu olacak bilgileri Mikro yazılıma sipariş atarak muhasebe entegrasyon sağlandı.

No image has been set yet, edit the module to set one.
Asansör bakım evrakları
Bakım sözleşmesi giriş evrağı
 

Genel fonksiyolar

Sözleşme kayıt işlemleri

Bakım sözleşmesi yapılan asansörlerin yıllık anlaşmasına göre fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili cari hesaba kayıt edilmesi sağlandı

Bakım takip

Sözleşmede belirlenen zaman aralıklarına göre bakımın zamanında yapılıp yapılmadığı test etmek için asansör tablosunda renklendirme yapılarak takibi sağlandı.

Personel ve stok takip

Arıza tespiti yapılan ve arızası giderilen asansörler de kullanılan malzeme ve işçilik giderlerin ilgili cari hesaplara aktarılmasıyla personel ve stok takibi yapılmış oldu.

Revizyon

Revizyon işlemlerinin takibi sağlanmak için geliştirilen revizyon tipi, (revizyon reçetesine göre) revizyon işlemi ve kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve takibi sağlandı

Entegrasyon

MİKRO’ da oluşturlan stok ve carilerin EMS-ERP aktarımı, EMS-ERP takip edilen arıza ve bakımı olaylarının MİKRO’ ya sipariş olarak aktarımı sağlandı.

İlgili evrakların yazdırılması

Asansör bakım tablosuna eklenen yazdırma butonuyla günlük servis planlaması, Asansör revizyona eklenen yazdırma butonunda ise kullanılan malzemelerin isimleri ve fiyatları, müşteri bilgileri ve sorumlu personelin bilgileri takip edilmiş

oldu.

Geliştirilen fonksiyonlar

Sektörel Çözümler

Sektöre göre özel geliştirilen bakım sözleşmesi, asansör bakım, asansör arıza ve asansör revizyon tablo alanları sayesinde şirketin stok durumu, cari bilgileri, sözleşmeleri, asansör arıza ve bakımları sistemli bir şekilde çalışması sağlanmış oldu.

EMS-ERP MİKRO Entegrasyonu

Stok ve Cari hesapları MİKRO muhasebe programıyla takip eden firmanınEMS-ERP programıyla da takip etmiş olduğu asansör arıza ve bakım olaylarını, stokları güncelle, carileri güncelle fonksiyonları yardımıyla birbirleriyle entegreli olarak çalışması sağlandı.

Zaman Planması

Bakım sözleşmesi yapılan herhangi bir asansörün hangi zaman aralıklarıyla takip edileceği, arıza durumlarında parça değişimi yapıldıysa o parçanın garanti ve sözleşme süresince hangi zaman aralıklarında takip edileceği sistem tarafından ay, gün ve saat dilimlerine otomatik olarak belirlenmesi sağlandı.

Personel Performans Ölçümü

Personellerin performanslarını ölçmek ve takip etmek için personellerin gerçekleştirmiş olduğu bakım ve arızaları tarih, servis ve bölgeye göre takip edilmesi sağlandı.

  98% Proje Bitirme

100% Hedef Maliyet

100% Hedef Süre

Memnuniyet mektubu

Bekleniyor.