Windows 10 Pratiklerini Kapatan Fidye Yazılımı

No Comments

Windows 10’da metin düzenleme ve ofis pratiklerini maksat alan fidye zararlısı Clop’un yeni bir sürümü, tehlike saçmaya başladı.

Clop fidye zararlısı Şubat 2019’da birinci ortaya çıktığında, sırf bir CryptoMix türevi olarak tanımlanıyordu, binaenaleyh davranışları sair zararlılar üzereydi. Fakat fidye yazlımı mart ayında birden değişti ve Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, mySQL ve vesair kurumsal yazılımları devre dışı bırakmaya başladı. Clop’un arkasında bıraktığı notta yalnızca muayyen makinelerin değil, tüm ağların hedeflendiği de saldırganlar tarafından belirtilmeye başlandı. Bu sırada TA500 olarak bilinen bir öbeğin Clop zarlarlısını kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Clop’un Geçen Aralık ayında MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen en son sürümü ise etik hacker Vitali Kremez tarafından karşıt mühendislikle incelendi. Fidye zararlısının şifreleme işine başlamadan evvel şu an 663 Windows işlevini kapattığı söyleniyor. Fidye zararlılarının şifreleme işinden evvel çalışan süreçleri kapatması rastlanan bir durum, fakat Clop bunu bir adım öteye taşıyarak Windows 10 pratiklerini, cürüm ayıklayıcıları, programlama lisanlarını, terminal programlarını ve programlamaya yönelik IDE yazılımlarını da kapatıyor. Kapatılan gayri pratikler arasında Windows Hesap Makinesi, Notepad++ ve velev Windows 10’un Your Phone pratiği da var.

Kurumsal ağları dize getirmeyi başaran Clop’un gelecekte güvenlik yazılımlarını daha yeterli atlatmaya yönelik sürümlerle gelmesi bekleniyor.

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts