İş süreçleri mekanizması

Platformun uygulamalı mekanizmalarından bir tanesidir. Bu mekanizma, programda iş süreçlerin tanımını, yeni iş sürecinin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır.

İş süreci mekanizması platformun uygulamalı mekanizmalarından bir tanesidir. Bu mekanizma, programda iş süreçlerin tanımını, yeni iş sürecinin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır. Mekanizmanın hedefi organizasyon yapısı bağlamında ortak bir hedefi olan, birbirine bağlı işlemlerin zincirlerinin otomasyonudur. İş süreci mekanizması aşağıdaki nesneler tarafından çalıştırılmaktadır:  İş-süreci, Görev.

İş süreci

İş süreç haritasında işletim mantığını açıklar. Oluşturulan yaşam döngüsünü baştan sona kadar yönetir.

Görev

Verilen iş görevlerinin takibini yapar ve bu görevlerin, işletmenin yapısını da dikkate alarak, elemanlar arasında dağıtımını tanımlamaktadır.

Effective Web Development Solutions

İş süreci mekanizması iş süreçleri planının ve ana rotanın tanımlarını, işlem yolunda her noktada gerçekleşen görevlerin oluşumu için gerekli işlerin yapılmasını, iş sürecinin yönetimi ve programın diğer fonksiyonları ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. İş süreci mekanizması kullanıcıya sürecin kırılım yönetiminin ve görev oluşumunun değişik fırsatlarını vermektedir. Örneğin geliştirici, genel kırılımların dışında paralel geçen birkaç dalı görsel olarak tanımlayabilir ve kesişim noktalarını gösterebilir. 
Bir görev bir grup gerçekleştiriciye yönlendirilebilir, örneğin faturayı bölüm yöneticilerinden birisini yazması gerekiyor ise. Bir gerçekleştirici birkaç görev başlatabilir, örneğin, bütün bölümlerin finansal raporlarını göstermesi.

Ana rota sayesinde bir görev sadece belli bir çalışan tarafından oluşturulmasına değil roller, bölümler gibi uygulama çözümün geliştiricisinin tanımlayabildiği kriterlere göre oluşturmaya izin vermektedir. Ana rotayı gerçekleştirdiğimizde çalışanların mevcut görev dağılımını, geçici değişikliklerini veya birleşmelerini de dikkate alarak, belirtilebilmektedir.

İş süreçlerinin mekanizması, şirket çalışanların ortak etkinlik otomasyon stratejisini sunmaktadır.

Basit iş süreçlerin tanımı için işlem yolunun görsel görevi ve bu işlem yolunda yapılacak kırılımları göstermek yeterlidir. Geriye kalan işlemler otomatik olarak yapılmaktadır. Karmaşık iş süreçlerinde geliştirici programın çalışma mantığı ile uyumluluğa dikkat etmesi gerekir.

İş süreci planı, Ana rota tanımı,
fonksiyon ilişkileri.

Ortak etkinlik ve otomasyon stratejisi sunar.

Ana rota görevi rol, bölüm,kriter verilerine göre belirler

Esnek dallanma yönetimi,
ve Görev oluşumu.

Basit iş süreçlerin tanımı için işlem yolunun görsel görevi ve bu işlem yolunda yapılacak dallanmaları göstermek yeterlidir. Geriye kalan işlemler sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Karmaşık iş süreçleri yapıldığında geliştirici, bu süreçler programın çalışma mantığı ile uyumlu olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

Projeniz hakkında bilgi verin

Bize işinizi anlatın tutku ile büyümenize yardımcı olalım.

Testimonials

See all testimonials

[NEXForms id=”2″ ]